Thứ tư, 18/07/2018
Sản Phẩm
Dịch Vụ
Sản phẩm & Dịch vụ mới
Kem D??ng Da Tay Va? C? Th?
S?a r?a m?t
Kem Ch?ng N?ng
Kem tr? m?n
N??c Hoa H?ng
Kem D??ng Da Ch?ng Lo Ha
     
Ti l H?nh n?m nay ti 40 tu?i, ti ? ??n vi?n ch?m sc da APERIO 1 l?n...
Cập nhật ngày:10/01/2011
Lượt xem:2574

H?i: Tôi là H?nh n?m nay tôi 40 tu?i, tôi ?ã ??n vi?n ch?m sóc da APERIO 1 l?n. Tôi ?ã ???c t? v?n, soi da và ch?m sóc da 1 l?n hoàn toàn mi?n phí. Tôi r?t hài lòng v? cách ch?m sóc da và ph?c v? c?a nhân viên ? ?ây. Tôi d? ??nh l?n sau quay l?i mua s?n ph?m và d?ch v? nh?ng sau l?n ch?m sóc da ?ó v? tôi th?y da mình s?m h?n tr??c. Cho tôi h?i lý do t?i sao? Và khi tôi quay l?i có b? tình tr?ng này n?a không?

Tr? l?i :  Chào ch? H?nh! C?m ?n ch? ?ã ??n vi?n ch?m sóc da c?a chúng tôi và có ý ??nh quay l?i, th?c m?c c?a ch? ???c chuyên gia c?a chúng tôi gi?i ?áp nh? sau:

Trong th?i gian ??u ch?m sóc da và ?i?u tr? th??ng hay x?y ra tri?u ch?ng s?m da, lý do ??c t? bên trong da c?a ch? có nhi?u. M?c ?ích bên chúng tôi ?i?u tr? là lo?i b? t?n g?c nh?ng ??c t? ?ó chính vì v?y trong th?i gian ??u ?i?u tr? th??ng th?y da mình b? s?m.

Trong quá trình ?i?u tr? lo?i b? ???c nh?ng ??c t? t? phía bên trong c?a da lúc ?ó da c?a ch? m?i ???c sáng h?ng t? nhiên. R?t mong ch? tr? l?i ?? chúng tôi theo dõi và ?i?u tr? ti?p t?c.

Chào ch? và h?n g?p l?i!

-
Các tin mới hơn Tin tức mới

Các tin cũ hơn

Đăng Ký Nhận Thẻ Ưu Đãi
the uu dai
Hỗ Trợ Trực Tuyến
0903 121 126
Ms. Phượng
Hổ Trợ Khách Hàng
Mr. Trí
Tuyển dụng
Aperio tuyen dung
Tìm Kiếm Sản Phẩm
Theo Tên
Hình ảnh